Kontrollermoodul

Kodulabori keskseks mooduliks (kontrollermooduliks) on arendusplaadile paigaldatud AVR ATmega seeria mikrokontroller. Lisaks mikrokontrollerile on plaadil veel mitmesuguseid perifeeriaseadmeid.

Robootika Kodulaborites on kasutusel kolme põlvkonna kontrollerid. Allolevalt saab valida sobiva kontrolleri dokumentatsiooni.

ATXmega128A1U baasil (versioon 3.x)

ATmega2561 baasil (versioon 1.x)

atmega2561.jpg


ATmega128 baasil

et/hardware/homelab/controller.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0