This is an old revision of the document!


Labordidaktika

Jälgida õppejõu poolt konkreetse kauglabori kasutamise demonstratsiooni ja jätta meelde protsess. Uurida tarkvarakoodi näiteid ja teha vastavalt ülesandele reaalselt läbi üks kauglabori eksperiment. Praktiline töö loetakse arvestatuks, kui grupp on demonstreerinud edukat eksperimenti vastavalt antud ülesandele. LCD ekraanile kuvatakse oma nimi Käivitatakse alalisvoolumootor kiirenevalt ja aeglustuvalt (parameetri väärtuse võib kuvada 7-segmendilisel näidikul)

laborididaktika.1461849352.txt.gz · Last modified: 2016/04/28 16:15 by raivo.sell
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0