Lahendused

LED vilgutamine

LED vilguks 1 sek. intervalliga

import RPi.GPIO as GPIO
import time
ledPin = 11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
while True:
  time.sleep(1)  
  GPIO.output(ledPin, True)
  time.sleep(1)  
  GPIO.output(ledPin, False)

vastavalt kasutaja sisestatud väärtusele 0 või 1 juhitakse LED-i.

import RPi.GPIO as GPIO
ledPin = 11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
while True:
  input_var = input("Enter LED state: ")
  if input_var == 1:    
  	GPIO.output(ledPin, True)
  elif input_var == 0:  
  	GPIO.output(ledPin, False)
  else:
	print "Unknown command!"

oleks graafiline kasutajaliides, millega saab LED sisse-välja lülitada

import RPi.GPIO as GPIO
ledPin = 11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
import Tkinter as tk
class Application(tk.Frame):
  def __init__(self, master=None):
    tk.Frame.__init__(self, master)
    self.pack()
    self.createWidgets()
  def createWidgets(self):
    self.led_on = tk.Button(self)
    self.led_on["text"] = "ON"
    self.led_on["command"] = self.turn_led_on
    self.led_on.pack(side="top")
	self.led_off = tk.Button(self)
    self.led_off["text"] = "OFF"
    self.led_off["command"] = self.turn_led_off
    self.led_off.pack(side="top")
    self.QUIT = tk.Button(self, text="SULGE", fg="red",command=root.destroy)
    self.QUIT.pack(side="bottom")
  def turn_led_on(self):
    GPIO.output(ledPin, True)
  def turn_led_off(self):
    GPIO.output(ledPin, False)
root = tk.Tk()
app = Application(master=root)
root.geometry("250x150+300+300")
app.mainloop()

Valvenäide

uus rida tuleb ainult oleku muutuse peale

import RPi.GPIO as GPIO
import time
sensorPin = 7
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
prevState = False
currState = False
while True:
  time.sleep(0.1)
  prevState = currState
  currState = GPIO.input(sensorPin)
  if currState != prevState:
    newState = "HIGH" if currState else "LOW"
    print "GPIO pin %s is %s" % (sensorPin, newState)

lisatakse reale kuupäev ja kellaaeg, ning tulemus kirjutatakse log-i faili.

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import datetime
sensorPin = 7
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
prevState = False
currState = False
f = open('andur.log', 'w',0)
while True:
  time.sleep(0.1)
  prevState = currState
  currState = GPIO.input(sensorPin)
  if currState != prevState:
    newState = "1" if currState else "0"
    aeg=datetime.datetime.now()
    print "%s, %s" % (aeg,newState)
    #f.write(str(aeg)+","+newState+'\n')
    f.write(newState+'\n')
 
raspi_lahendused.txt · Last modified: 2018/12/27 12:53 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0