Robotic HomeLab Kit

Mechatronikos ir robotikos Laboratorinių Darbų Įranga yra sukurta naudojant Atmega128 mikroprocesorių ir yra patalpinta portabiliame lagamine. Įvairūs mechatronikos ir robotikos laboratoriniai darbai ir užduotys gali būti atliekami naudojant Laboratorinių Darbų Įrangą. Pagrindinis šios įrangos tikslas padėti išmokti mechatronikos pagrindus pritaikyti praktikoje.

Laboratorinių Darbų Įranga įranga yra sukurta Talino Technologijos Universitete ir Estijos įmonėse bendradarbiaujant su partneriais iš kitų Europos Universitetų bei remiant Leonardo da Vinci programai. Ši įranga yra suskirstyta į tris dalis. Pagrindinis komplektas sudarytas iš mikroprocesoriaus bei įvedimo-išvedimo įrenginių. Jutiklių ir vykdiklių komplektas apima įvairius jutiklius ir vykdiklius. Taip pat yra komplektas pažengusiems, kuriame sudėta visi prieš tai minėti komponentai.

HomeLab interneto puslapis
http://home.roboticlab.eu

DistanceLab interneto puslapis
http://distance.roboticlab.eu

lt/kit.txt · Last modified: 2018/12/27 12:53 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0