Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:temp [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
 +Mootorite kasutamine ja seadistamine
 +<code c>
 +// Mootori teek
 +#include <​homelab/​module/​motors.h>​
 + 
 +// Mootori kasutamine
 +int main(void)
 +{
 + dcmotor_init(0);​ //​ Mootori 0 seadistamine
 + dcmotor_drive(0,​ 1); // Mootori tööle panemine
  
 + servomotor_init(0);​ //​ Servo 0 seadistamine
 + servomotor_position(0,​ 100); // Servo positsiooni määramine
 +}
 +</​code>​
et/temp.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0