Mootorite kasutamine ja seadistamine

// Mootori teek
#include <homelab/module/motors.h>
 
// Mootori kasutamine
int main(void)
{
	dcmotor_init(0);			// Mootori 0 seadistamine
	dcmotor_drive(0, 1); 		// Mootori tööle panemine
 
	servomotor_init(0);		// Servo 0 seadistamine
	servomotor_position(0, 100);	// Servo positsiooni määramine
}
et/temp.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0