Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:software [2010/01/22 13:00]
mikk.leini
et:software [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
-====== ​Kodulabori tarkvara ​======+====== ​Tarkvara ​======
  
-Kodulabori tarkvarapakett koosneb järgnevatest osadest: 
- 
-===== WinAVR ===== 
- 
-{{:​software:​logos:​winavr_icon_small.png ​ |}} Tegu on AVR-GCC kompilaatori ja AVR-LibC paketiga Windowsi jaoks. AVR-GCC abil kompileeritakse C või C++ keele programme AVR-ile ja AVR-LibC sisaldab elementaarseid funktsiooni programmi kirjutamiseks. Kogu pakett on vabatahtlike poolt arendatav //​open-source//​ vabavara. 
- 
-===== AVR Studio ===== 
- 
-{{:​software:​logos:​avr_studio_icon_small.png ​ |}} AVR Studio on AVR-i tootja Atmeli poolt arendatav integreeritud-arendusliides (//IDE//) mis sisaldab tekstiredaktorit programmi kirjutamiseks ja kõiki tööriistu programmeerimiseks ning programmi silumiseks. AVR Studios saab AVR programme kirjutada Assembler keeles ja C keeles, viimasel juhul kasutatakse WinAVR-i. 
- 
-===== Homelab library ===== 
- 
-{{:​software:​logos:​homelab_library_icon_small.png ​ |}} Tarkvara teek, mis on kirjutatud spetsiaalselt Kodulabori programmeerimise lihtsustamiseks. See sisaldab eelkompileeritud funktsioone ja päisefaile mille abil AVR-i perifeeriat ja Kodulabori mooduleid kasutada. AVR perifeeria funktsionaalsus on kasutatav ka teistel AVR mikrokontrolleritel. 
- 
-====== 
- 
-Tarkvarapakette saab alla laadida [[et:​files|failide veebilehelt]]. 
- 
-/* 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Tarkvara arhitektuur ülevalt-alla näeb välja järgmine: 
- 
-  * Näiteprogramm 
-  * Kodulabori teek 
-  * AVR-LibC 
-  * AVR-GCC 
- 
-Iga tarkvara kiht sõltub alumisest. Kõige aluseks on AVR GCC kompilaator mis teisendab C keele programmikoodi AVR mikrokontrollerile arusaadavasse masinkoodi. Teisel kihil on AVR-i C keele standardfunktsioonide teek (inglise keeles //​library//​) mis sisaldab üldkasutatavaid funktsioone mäluhalduseks,​ tekstitöötluseks,​ andmeedastuseks,​ jms. Mis aga kõige olulisem – AVR-LibC sisaldab AVR registrite ja bittide nimelisi makro keele definitsioone. Ilma nendeta peaks kasutaja ise registritele vastavaid mäluaadresse teadma ja programmeerimine oleks palju keerulisem. AVR-LibC ja AVR-GCC on Windows keskkonnas integreeritud WinAVR paketti. 
- 
-Kodulabori teek sisaldab funktsioone olulisema AVR perifeeria kasutamiseks (näiteks digitaalsed viigud, analoog-digitaal muundur, jne). Lisaks on selles teegis ka üldkasutatavad bititehete makro-funktsioonid ja tõeväärtus konstandid. Teegis on ka kodulabori moodulite kasutamise funktsioonid (näiteks ekraanide ja mootorite protseduurid) mis baseeruvad AVR riistvara teegi osal. 
- 
-Kõige kõrgemal tarkvara-arhitektuuris on lõplik rakendus, mis on siis kas näidisprogramm või kasutaja enda loodud rakendus. Rakenduses võib kasutada ükskõik millise alamtaseme tarkvara funktsionaalsust - ehk nagu öeldud see ei pea põhinema ainult kodulabori teegil. 
-*/ 
et/software.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0