Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:ros [2020/02/25 19:50]
raivo.sell
et:ros [2020/02/25 19:51] (Hetkel kehtiv)
raivo.sell
Rida 16: Rida 16:
 Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robootika terminibaas eesti - inglise]]. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel: Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robootika terminibaas eesti - inglise]]. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel:
  
-|Termin inglise keeles| tõlge, peamiselt kasutusel TalTech|tõlge,​ peamiselt kasutusel |+|Termin inglise keeles| tõlge, peamiselt kasutusel TalTech|tõlge,​ peamiselt kasutusel ​|
 | topic | teema |rubriik ​ | | topic | teema |rubriik ​ |
 | package | teek | kimp | | package | teek | kimp |
et/ros.txt · Viimati muutnud: 2020/02/25 19:51 persoon raivo.sell
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0