Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:ros [2019/06/23 19:28]
raivo.sell
et:ros [2020/02/25 19:51] (Hetkel kehtiv)
raivo.sell
Rida 16: Rida 16:
 Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robootika terminibaas eesti - inglise]]. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel: Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robootika terminibaas eesti - inglise]]. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel:
  
-|Termin inglise keeles| tõlge, peamiselt kasutusel TalTech|tõlge,​ peamiselt kasutusel |+|Termin inglise keeles| tõlge, peamiselt kasutusel TalTech|tõlge,​ peamiselt kasutusel ​|
 | topic | teema |rubriik ​ | | topic | teema |rubriik ​ |
 | package | teek | kimp | | package | teek | kimp |
 | publisher | avaldaja | kuulutaja | | publisher | avaldaja | kuulutaja |
-|  |  |  |+node  ​| ​sõlm |  |
  
  
-[{{:​et:​ita_logo.v.jpg|valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmi toel}}] 
  
et/ros.1561307312.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/06/23 19:28 persoon raivo.sell
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0