Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:raspberry_pi_arduino [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
 +====== Raspberry Pi Arduino Guide ======
  
 +
 +===== Fikseeritud IP aadressi seadistamine =====
 +
 +1.1. Juhend
 +https://​www.modmypi.com/​blog/​how-to-give-your-raspberry-pi-a-static-ip-address-update
 +
 +1.2. Seadistamine
 +Ava fail: 
 +sudo nano /​etc/​dhcpcd.conf
 +Lisa faili:
 +Interface eth0
 +
 +static ip_address=192.168.1.10/​24
 +static routers=192.168.1.254
 +static domain_name_servers=192.168.1.254
 +
 +interface wlan0
 +
 +static ip_address=192.168.1.10/​24
 +static routers=192.168.1.254
 +static domain_name_servers=192.168.1.254
 +Edasi tee alglaadimine ja peale seda kontrolli tulemust käsuga ifconfig
 +
 +=====  Arduino programmeerimine =====
 +
 +2.1. INO sissejuhatus
 +Ino is a command line toolkit for working with Arduino hardware
 +It allows you to:
 +Quickly create new projects
 +Build a firmware from multiple source files and libraries
 +Upload the firmware to a device
 +Perform serial communication with a device (aka serial monitor)
 +Ino may replace Arduino IDE UI if you prefer to work with command line and an editor of your choice or if you want to integrate Arduino build process to 3-rd party IDE.
 +Ino is based on make to perform builds. However Makefiles are generated automatically and you’ll never see them if you don’t want to.
 +http://​inotool.org/​
 +
 +2.2. Tarkvara paigaldamine
 +sudo apt-get update
 +sudo apt-get install arduino
 +sudo apt-get install python-distribute
 +sudo easy_install pip
 +git clone github.com/​amperka/​ino.git
 +cd ino-* 
 +sudo python setup.py install
 +
 +
 +2.3. Kasutamine käsurealt
 +Testimine
 +Testimine, kasutades olemasolevat põhja:
 +Loo kataloog ja liigu sinna, käsuga cd
 +ino init -t blink;ino build;ino upload ​
 +Kataloogi tekib arduino ino fail, see kompileeritakse ja laaditakse üles.
 +Teekide kopeerimine
 +Arduino koodi kompileerimine toimub Raspberry Pi-s. Selle õnnestumiseks tuleb vajalikud teegid kopeerida kausta /​usr/​share/​arduino/​libraries/​. Näiteks:
 +sudo cp -r /​home/​pi/​Heiko/​librarys/​EmonLib /​usr/​share/​arduino/​libraries/​
 +EmonLib on näitena valitud kopeeritava teegi kaust. ​ Teegi kausta nimed peavad vastama Arduino nõuetele, ehk seal ei tohi olla imelikke märke jms.
 +Olemasolev ino fail
 +Loo kataloog ja liigu sinna, käsuga cd, loo sinna failide struktuur käsuga ino init -t blink;ino build
 +Vaheta kataloogi tekkinud fail src/​sketch.ino lähtekoodi failiga. Nimi jäta samaks “sketch.ino”.
 +ino build;ino upload ​
 +Fail kompileeritakse ja laaditakse üles.
 +Õpetused ja käsustik
 +Juhend seerial pordi määramisest,​ erinevatele plaatidele kompileerimisest ja muust sellisest
 +http://​inotool.org/​quickstart
 +
 +===== HEX faili laadimine =====
 +
 +3.1. Käsustik
 +Kopeeri HEX fail mõnda kataloogi ja sisesta järgmine käsk:
 +/​usr/​share/​arduino/​hardware/​tools/​avrdude -C/​usr/​share/​arduino/​hardware/​tools/​avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P/​dev/​ttyACM0 -b115200 -D -Uflash:​w:/​home/​pi/​Heiko/​.build/​uno/​firmware.hex:​i
 +,kus /​home/​pi/​Heiko/​.build/​uno/​firmware.hex asenda enda faili asukohaga
 +3.2. Taustinformatsioon
 +Avrdude käsu teadasaamiseks võib installida Arduino IDE. Sealt Fail->​Preferences ja linnuke "Show verbose output during Upload"​. Kui nüüd alustada üleslaadimist,​ siis kuvatakse see käsk.
 +
 +===== Raspberry kaamera =====
 +
 +4.1. Pildi tegemine
 +Sisesta käsureale:
 +raspistill -o cam.jpg
 +
 +Valitud kausta tekib cam.jpg nimeline pilt.
 +4.2. Lisamaterjal
 +https://​www.raspberrypi.org/​documentation/​usage/​camera/​raspicam/​raspistill.md
 +
 +===== Üldine =====
 +
 +5.1. Parool
 +Ligipääsu ip: 80.235.105.190
 +Ligipääsu port: 22
 +kasutaja: pi 
 +parool: r……..5
 +5.2. Muud sätted
 +sudo raspi-config
 +Sealt lülitada sisse kaamera ja ssh.
 +
 +===== Raspberry Pi-ga Arduino serial monitooring =====
 +
 +Minicom käsk: sudo minicom -b 9600 -o -D /​dev/​ttyACM0
 +Serial konsoolist väljumiseks vajuta Ctrl + A ning siis X või Q ja „yes“.
et/raspberry_pi_arduino.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0