Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:preface [2014/10/09 10:39]
raivo.sell
et:preface [2015/02/19 17:18]
raivo.sell
Rida 8: Rida 8:
  
  
-Raamat jaguneb tinglikult ​viieks ​osaks:+Raamat jaguneb tinglikult ​neljaks ​osaks:
  
 **I osa** (peatükid 2-4) annab kiire ülevaate mikrokontrolleritest,​ vajalikest elektroonikaprintsiipidest ja C keele programmeerimisest. Elektroonika ja programmeerimise teadmised ja nende rakendamisoskus tulevad kasuks mitmete praktiliste harjutuste läbimisel. **I osa** (peatükid 2-4) annab kiire ülevaate mikrokontrolleritest,​ vajalikest elektroonikaprintsiipidest ja C keele programmeerimisest. Elektroonika ja programmeerimise teadmised ja nende rakendamisoskus tulevad kasuks mitmete praktiliste harjutuste läbimisel.
Rida 17: Rida 17:
  
 **IV osa** (peatükk 7) koosneb praktilistest harjutustest,​ mis sisaldavad konkreetseid näiteid enam levinud elektroonika- ja elektromehaanikaseadmete kasutamiseks AVR mikrokontrolleriga. Kõik harjutusülesanded on üles ehitatud ja teema järgi grupeeritud nii, et neid oleks õppimisel võimalikult mugav kasutada. Igal harjutuse peatükil on eraldi seadet ja selle tööpõhimõtet selgitav teooriaosa ning praktiline osa, mis õpetab seadet programmi kaudu juhtima. Harjutuste paremaks mõistmiseks on toodud ka lühinimekiri raamatu teistest seotud peatükkidest. Harjutuste gruppide juurde kuuluvad harjutusülesanded,​ mida õpetaja saab kasutada täiendava harjutamise eesmärgil. Harjutusülesanded on jaotatud kahte raskusastmesse. Iga teema sisaldab ka kordamisküsimusi,​ mis enamasti sunnivad antud teema kohta rohkem infot otsima. **IV osa** (peatükk 7) koosneb praktilistest harjutustest,​ mis sisaldavad konkreetseid näiteid enam levinud elektroonika- ja elektromehaanikaseadmete kasutamiseks AVR mikrokontrolleriga. Kõik harjutusülesanded on üles ehitatud ja teema järgi grupeeritud nii, et neid oleks õppimisel võimalikult mugav kasutada. Igal harjutuse peatükil on eraldi seadet ja selle tööpõhimõtet selgitav teooriaosa ning praktiline osa, mis õpetab seadet programmi kaudu juhtima. Harjutuste paremaks mõistmiseks on toodud ka lühinimekiri raamatu teistest seotud peatükkidest. Harjutuste gruppide juurde kuuluvad harjutusülesanded,​ mida õpetaja saab kasutada täiendava harjutamise eesmärgil. Harjutusülesanded on jaotatud kahte raskusastmesse. Iga teema sisaldab ka kordamisküsimusi,​ mis enamasti sunnivad antud teema kohta rohkem infot otsima.
- 
-**V osa** (peatükk 8) on juhiseks, kuidas ühte koolirobootika projekti dokumenteerida. Peatükk näitlikustab,​ kuidas esitada projektitööna valminud lahendust ja selle dokumentatsiooni. Toodud on soovitatavad dokumentatsiooni punktid koos osalise näitelahendusega. 
  
 Loodame, et raamat on abimeheks nii algajale, kui ka kogenud robootika- ja mikrokontrollerite huvilisele ning toob mehhatroonika,​ kui suure perspektiiviga tulevikuala,​ juurde uusi huvilisi. Loodame, et raamat on abimeheks nii algajale, kui ka kogenud robootika- ja mikrokontrollerite huvilisele ning toob mehhatroonika,​ kui suure perspektiiviga tulevikuala,​ juurde uusi huvilisi.
  
-Tallinn ​2014+Tallinn ​2015
  
 Raivo Sell Raivo Sell
et/preface.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0