Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:learningobjects [2013/06/26 10:59]
raivo.sell
et:learningobjects [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 5: Rida 5:
 {{:​method:​learning_objects_banner.png?​580|}} {{:​method:​learning_objects_banner.png?​580|}}
  
-====== ​2013 ======+====== ​Kodulabori moodulid ​======
  
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​homelab/​|Kodulabori moodulite ühendamine]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​userinterface/​|Digitaalsed sisend-väljundid]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​lcd/​|Näidikud ja ekraanid Robootika Kodulaboris]] ​
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​timer/​|Taimerid ja viited Robootika Kodulaboris]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​sensors/​|Andurid Robootika Kodulaboris]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​motors/​|Mootorid Robootika Kodulaboris]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​zigbee/​|ZigBee juhtmevaba side Robootika Kodulaboris]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​bluetooth/​|Sinihammas juhtmevaba Robootika Kodulaboris]]
 +  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​vision/​|Masinnägemine Robootika Kodulaboris]]
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​lidar/​|Lidar Robootika Kodulaboris]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​lidar/​|Lidar Robootika Kodulaboris]]
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​rfid/​|RFID ​ Robootika Kodulaboris]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​rfid/​|RFID ​ Robootika Kodulaboris]]
Rida 12: Rida 21:
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​sd/​|Andmesalvestus Robootika Kodulaboris]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​sd/​|Andmesalvestus Robootika Kodulaboris]]
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​ethernet/​|Ethernet Robootika Kodulaboris]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​ethernet/​|Ethernet Robootika Kodulaboris]]
 +
 +====== Robotite näidisprojektid ======
 +
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​navigation/​|Navigatsioonirobot]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​navigation/​|Navigatsioonirobot]]
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​linefollower/​|Joonejälgija robot]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​linefollower/​|Joonejälgija robot]]
 +
 +====== Kauglabor ======
 +
   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​distancelab/​|Kauglabori kasutamine]]   * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​distancelab/​|Kauglabori kasutamine]]
  
  
-====== 2012 ====== 
  
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​homelab/​|Kodulabori moodulite ühendamine]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​userinterface/​|Digitaalsed sisend-väljundid]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​lcd/​|Näidikud ja ekraanid Robootika Kodulaboris]] ​ 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​timer/​|Taimerid ja viited Robootika Kodulaboris]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​sensors/​|Andurid Robootika Kodulaboris]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​motors/​|Mootorid Robootika Kodulaboris]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​zigbee/​|ZigBee juhtmevaba side Robootika Kodulaboris]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​bluetooth/​|Sinihammas juhtmevaba Robootika Kodulaboris]] 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​oo/​vision/​|Masinnägemine Robootika Kodulaboris]] 
  
  
et/learningobjects.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0