Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:kit_ii [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
 +====== Robootika Kodulabor ======
  
 +{{:​kit:​kodulaboridjarobotid.jpg?​580|}}
 +
 +**Robootika Kodulabor** on ATmega mikrokontrolleril põhinev omavahel seotud moodulite komplekt, mis on komplekteeritud kaasaskantavasse kohvrisse. Robootika Kodulaboriga saab teha erinevaid mehhatroonika- ja robootikaalaseid eksperimente ning harjutusi alates lihtsast tule vilgutamisest kuni keeruka seadme ehitamiseni. Robootika Kodulabor on mõeldud eelkõige koolidele, sisaldades endas lisaks riistvarale ka metoodilist materjali ja harjutusülesandeid koos näidete ja lahendustega. Robootika Kodulabor on integreeritud oma veebikeskkonnaga,​ mis on suunatud õpilasele ja õpetajale ning võimaldab kasutajate omavahelist suhtlust. Lühidalt öeldes on Robootika Kodulabor mobiilne töövahendite komplekt, mida kasutatakse õppe ja harjutamise eesmärgil kodus, koolis või töökohal.
 +
 +Robootika Kodulabor on välja arendatud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti ettevõtte ITT Group poolt koostöös Euroopa partnerülikoolidega Leonardo da Vinci programmi toel. Robootika ​ Kodulabori moodulid on komplekteeritud erinevatesse komplektidesse. Lihtsaim komplekt, millega saab teha esmaseid digitaalsete sisendite-väljundite eksperimente,​ on Robootika Kodulabori Baaskomplekt. Andurite ja mootoritega eksperimenteerimiseks on vaja Andurite ja Mootorite lisakomplekti,​ mis sisaldab endas lisaks ka Kommunikatsioonimoodulit. Robootika Kodulaboriga on võimalik kasutada ka erinevaid lisamooduleid,​ nagu näiteks RFID tehnoloogia,​ masinnägemine ja WiFi moodulid keerukamate eksperimentide läbi viimiseks.
et/kit_ii.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0