Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:files [2015/09/25 11:28]
raivo.sell
et:files [2018/12/27 12:53]
Rida 1: Rida 1:
-====== Tarkvara allalaadimine ====== 
  
-===== MS Windows ===== 
----- 
----- 
- 
-==== CodeBlocks baasil arenduskeskkond (soovitatav) ==== 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​files/​HomelabCodeBlocksInstaller.exe|CodeBlocks HomeLab pakk]] 
-Seejärel järgida [[http://​home.roboticlab.eu/​et/​examples/​setup/​codeblocks/​install/​windows|juhiseid]] 
----- 
----- 
-==== Eclipse baasil arenduskeskkond ​ ==== 
-Paigaldada pakett: 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​files/​HomeLabIDE-setup.exe|Eclipse HomeLab pakk]] 
-Seejärel järgida [[http://​home.roboticlab.eu/​et/​examples/​setup/​eclipse/​install/​windows|juhiseid]] 
----- 
----- 
- 
-==== Kodulabori lisatarkvara ==== 
-  * {{:​software:​homelab_library.exe|Kodulabori tarkvarateegi installer}} 
-  * {{:​software:​homelab_library.zip|Kodulabori tarkvarateek pakitud kujul}} 
-  * {{:​software:​Programmer_Driver.zip|Programmaatorid ja Draiverid}} 
-  * {{:​software:​happyjtag2_for_homelab.zip|HappyJTAG2 for HomeLab (ATmega2561 kontrollerplaat)}} 
-  * [[http://​www.ftdichip.com/​FTDrivers.htm|Programmaatori draiver ]](ATmega2561 kontrollerplaat,​ ainult juhul kui arvuti ei tunne automaatselt programmaatorit ära) 
-  * [[http://​www.mh.ttu.ee/​raivo/​Mechatronicskit/​Olimex/​CDM%202.02.04.exe|JTAG ICE Programmer driver]] (ATmega128 kontrollerplaat) 
-Seejärel järgida [[http://​home.roboticlab.eu/​et/​examples/​setup/​avrstudio|juhiseid]] 
- 
----- 
----- 
-===== Linux (Ubuntu 12.04) ===== 
-Paigaldada homelab-keyring 
-  * [[http://​www.roboticlab.eu/​repo/​ubuntu/​dists/​precise/​main/​binary-all/​misc/​homelab-keyring_2013.07.19-1_all.deb|Homelab-keyring]] - Kodulabori tarkvaraallika seadistamise pakk. 
-Seejärel järgida [[http://​home.roboticlab.eu/​et/​examples/​setup/​eclipse/​install/​linux|juhiseid]] 
- 
-===== Muud abivahendid ===== 
-  * {{:​software:​atmega2561example.zip|Eelkonfigureeritud Eclipse projekt ATMega2561 Robootika Kodulabori kontrollerile}} 
-  * {{:​software:​atmega128example.zip|Eelkonfigureeritud Eclipse projekt ATMega128 Robootika Kodulabori kontrollerile}} 
et/files.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0