Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:examples [2014/10/06 13:48]
raivo.sell
et:examples [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 3: Rida 3:
 {{  :​kit:​kodulabor3_komponendid_v.png?​600 ​ |}} {{  :​kit:​kodulabor3_komponendid_v.png?​600 ​ |}}
  
-Praktilised näited on üles ehitatud ​ ühtse läbiva stiiliga ja võimalikult konkreetsed. Iga näide algab lühikese teoreetilise taustaga, andes nii vajalikud põhiteadmised harjutuses järgnevale praktilisele osale. Praktiline osa sisaldab endas tarkvara lähtekoodi kommenteeritud näidet. Üldjuhul on koodinäites kasutatud Kodulabori teeki, aga mõne näite puhul ka otsest registrite seadistamist. Kui Kodulabori teeki ei kasuta, siis on soovitav keskenduda teegi funktsioonide näidetele, kuna need seletavad lahti, kuidas on mingi teegi funktsioon realiseeritud. ​+Praktilised näited on üles ehitatud ​ ühtse läbiva stiiliga ja on võimalikult konkreetsed. Iga näide algab lühikese teoreetilise taustaga, andes nii vajalikud põhiteadmised harjutuses järgnevale praktilisele osale. Praktiline osa sisaldab endas tarkvara lähtekoodi kommenteeritud näidet. Üldjuhul on koodinäites kasutatud Kodulabori teeki, aga mõne näite puhul ka otsest registrite seadistamist. Kui Kodulabori teeki ei kasuta, siis on soovitav keskenduda teegi funktsioonide näidetele, kuna need seletavad lahti, kuidas on mingi teegi funktsioon realiseeritud. ​
  
-~~PB~~+<​pagebreak>​
  
 **Ülesehitus** **Ülesehitus**
et/examples.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0