Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:arduino [2015/12/21 11:00]
kaupo.raid
et:arduino [2018/12/27 12:53] (Hetkel kehtiv)
Rida 7: Rida 7:
 {{:​koolitused:​i_p_arduino_koolirobootikas_2015.pdf|Koolitusmaterjal - Loeng}} {{:​koolitused:​i_p_arduino_koolirobootikas_2015.pdf|Koolitusmaterjal - Loeng}}
  
 +English:
 +{{:​koolitused:​c_robotics.pdf|Robotics and Didactics}} ​   {{:​koolitused:​c2_arduino.pdf|Arduino programming}}
 +*/
 ====== Viited ====== ====== Viited ======
  
-[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]+[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]\\
 [[http://​www.sharpsma.com/​webfm_send/​1489|Sharp 10-80cm analoog andur]] [[http://​www.sharpsma.com/​webfm_send/​1489|Sharp 10-80cm analoog andur]]
- 
-English: 
-{{:​koolitused:​c_robotics.pdf|Robotics and Didactics}} ​   {{:​koolitused:​c2_arduino.pdf|Arduino programming}} 
-*/ 
  
 ====== Näide 1 Digitaalsed I/O ====== ====== Näide 1 Digitaalsed I/O ======
Rida 305: Rida 304:
 void loop() ​ void loop() ​
  
-  // Read the input on analog pin 1 and 2: +  // Read the input on analog pin 2 and 3
-  int AnalogSensorValue = analogRead(A1); //Sharp analoog kaugusandur +  int AnalogSensorValue = analogRead(A2); //Sharp analoog kaugusandur 
-  int DigitalSensorValue = digitalRead(A2); //Digtaalne lähedusandur+  int DigitalSensorValue = digitalRead(A3); //Digtaalne lähedusandur
   ​   ​
   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value
Rida 326: Rida 325:
  
 ====== Näide #5 Mootor ====== ====== Näide #5 Mootor ======
 +
 +Servomootorite kasutamiseks eemaldada Arduino pealt LCD laiendusplaat. Selleks esmalt ühendada lahti USB kaabel ja andurid ning seejärel ettevaatlikult tõmmata kaks plaati lahti.
  
 ===== Näide #5.1 Servomootor ===== ===== Näide #5.1 Servomootor =====
Rida 378: Rida 379:
  
 ===== Harjutus #5.1 ===== ===== Harjutus #5.1 =====
-Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​nuppudega seadistatud suurusele.+Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​analoog kaugusanduri väärtusele (kasutada map funktsiooni).
  
 ===== Harjutus #5.2 ===== ===== Harjutus #5.2 =====
-Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja fotoanduriga ​leiaks ruumist ​kõige eredama ​punkti.+Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja analoog kaugusanduriga ​leiaks ruumist ​lähima ​punkti ​(objekti otsimine tühjast ruumist).
  
  
Rida 450: Rida 451:
  
 Protokollis tähistab „x“ kohaliku seadme numbrit, mille annab juhendaja igale tiimile erineva. Protokollis tähistab „x“ kohaliku seadme numbrit, mille annab juhendaja igale tiimile erineva.
 +
 +
 +===== Lihtne roboti navigatsioon =====
 +
 +<code c>
 +#include <​Servo.h> ​
 +Servo right_motor,​left_motor; ​ // create servo object to control a servo 
 + 
 +void setup() ​
 +
 +  // Viktoriiniküsimus - mida see plokk teeb?
 +  digitalWrite(9,​ HIGH); // lülitame sisemised pullup takistid sisse
 +  while (digitalRead(9)==1){}; ​
 +  ​
 +  right_motor.attach(11); ​ // Attaches the servo on pin 11 
 +  left_motor.attach(12); ​ // Attaches the servo on pin 12
 +
 + 
 +void loop() ​
 +
 + 
 +  // Compare it with reference
 +  if (digitalRead(10)==0) { // If TRUE
 +     ​left_motor.write(0); ​ // Reverse one motor
 +     ​delay(750);​ // Wait until turn is enough
 +   }
 +    right_motor.write(0); ​   // Drive forward
 +    left_motor.write(180); ​  // Drive forward
 +
 +
 +
 +</​code>​
et/arduino.1450688439.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/12/21 11:00 persoon kaupo.raid
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0