Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:arduino [2015/12/21 11:00]
kaupo.raid
et:arduino [2017/11/15 10:50]
raivo.sell
Rida 7: Rida 7:
 {{:​koolitused:​i_p_arduino_koolirobootikas_2015.pdf|Koolitusmaterjal - Loeng}} {{:​koolitused:​i_p_arduino_koolirobootikas_2015.pdf|Koolitusmaterjal - Loeng}}
  
 +English:
 +{{:​koolitused:​c_robotics.pdf|Robotics and Didactics}} ​   {{:​koolitused:​c2_arduino.pdf|Arduino programming}}
 +*/
 ====== Viited ====== ====== Viited ======
  
-[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]+[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]\\
 [[http://​www.sharpsma.com/​webfm_send/​1489|Sharp 10-80cm analoog andur]] [[http://​www.sharpsma.com/​webfm_send/​1489|Sharp 10-80cm analoog andur]]
- 
-English: 
-{{:​koolitused:​c_robotics.pdf|Robotics and Didactics}} ​   {{:​koolitused:​c2_arduino.pdf|Arduino programming}} 
-*/ 
  
 ====== Näide 1 Digitaalsed I/O ====== ====== Näide 1 Digitaalsed I/O ======
Rida 305: Rida 304:
 void loop() ​ void loop() ​
  
-  // Read the input on analog pin 1 and 2: +  // Read the input on analog pin 2 and 3
-  int AnalogSensorValue = analogRead(A1); //Sharp analoog kaugusandur +  int AnalogSensorValue = analogRead(A2); //Sharp analoog kaugusandur 
-  int DigitalSensorValue = digitalRead(A2); //Digtaalne lähedusandur+  int DigitalSensorValue = digitalRead(A3); //Digtaalne lähedusandur
   ​   ​
   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value
Rida 326: Rida 325:
  
 ====== Näide #5 Mootor ====== ====== Näide #5 Mootor ======
 +
 +Servomootorite kasutamiseks eemaldada Arduino pealt LCD laiendusplaat. Selleks esmalt ühendada lahti USB kaabel ja andurid ning seejärel ettevaatlikult tõmmata kaks plaati lahti.
  
 ===== Näide #5.1 Servomootor ===== ===== Näide #5.1 Servomootor =====
Rida 378: Rida 379:
  
 ===== Harjutus #5.1 ===== ===== Harjutus #5.1 =====
-Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​nuppudega seadistatud suurusele.+Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​analoog kaugusanduri väärtusele (kasutada map funktsiooni).
  
 ===== Harjutus #5.2 ===== ===== Harjutus #5.2 =====
-Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja fotoanduriga ​leiaks ruumist ​kõige eredama ​punkti.+Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja analoog kaugusanduriga ​leiaks ruumist ​lähima ​punkti ​(objekti otsimine tühjast ruumist).
  
  
Rida 450: Rida 451:
  
 Protokollis tähistab „x“ kohaliku seadme numbrit, mille annab juhendaja igale tiimile erineva. Protokollis tähistab „x“ kohaliku seadme numbrit, mille annab juhendaja igale tiimile erineva.
 +
 +<code c>
 +#include <​Servo.h> ​
 +Servo right_motor,​left_motor; ​ // create servo object to control a servo 
 + 
 +void setup() ​
 +
 +  // Viktoriiniküsimus - mida see plokk teeb?
 +  digitalWrite(9,​ HIGH); // lülitame sisemised pullup takistid sisse
 +  while (digitalRead(9)==1){}; ​
 +  ​
 +  right_motor.attach(11); ​ // Attaches the servo on pin 11 
 +  left_motor.attach(12); ​ // Attaches the servo on pin 12
 +
 + 
 +void loop() ​
 +
 + 
 +  // Compare it with reference
 +  if (digitalRead(10)==0) { // If TRUE
 +     ​left_motor.write(0); ​ // Reverse one motor
 +     ​delay(750);​ // Wait until turn is enough
 +   }
 +    right_motor.write(0); ​   // Drive forward
 +    left_motor.write(180); ​  // Drive forward
 +
 +
 +
 +</​code>​
et/arduino.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0